Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa Lý năm 2017 Đề số 13

Thứ hai - 15/01/2024 23:37

Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa Lý năm 2017 Đề số 13

Mục lục
Bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa lí dưới đây gồm có 40 câu hỏi. Đây là những câu hỏi nằm trong chương trình ôn thi của Bộ GD. Các chương, các phần các vùng lãnh thổ...đều được đề cập ở trong bộ đề này. Vì vậy, ngoài luyện đề, bạn cũng có thể củng cố lại hệ thống kiến thức của mình trước khi bước vào kì thi.

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017

BÀI THI: MÔN ĐỊA LÝ  

(Thời gian làm bài 50 phút, không kể thời gian phát đề)

 

Câu 1. Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm chung của địa hình nước ta?

A. Hướng núi chính là đông bắc - tây nam.

B. Thấp dần từ tây bắc xuống đông nam.

C. Đồi núi chiếm phần lớn diện tích.

D. Chịu tác động mạnh mẽ của con người.

 

Câu 2. Phạm vi lãnh thổ vùng đất của nước ta bao gồm toàn bộ

A. phần đất liền và thềm lục địa.

B. khu vực đồng bằng và thềm lục địa.

C. khu vực đồng bằng và đồi núi.

D. phần đất liền và các hải đảo.

 

Câu 3. Bên cạnh các nông trường quốc doanh trồng cà phê, hồ tiêu,..thỉ Tây Nguyên còn phát triển rộng rãi mô hình

A. Kinh tế hộ gia đình.                                              B. Kinh tế vườn

C. Kinh tế theo mô hình quản lí tập trung                D. Kinh tế quy mô lớn

 

Câu 4. Dân cư nước ta hiện nay phân bố

A. hợp lí giữa các vùng.                              B. chủ yếu ở thành thị.

C. tập trung ở khu vực đồng bằng.               D. đồng đều giữa các vùng.

 

Câu 5. Vùng kinh tế nào sau đây của nước ta không giáp biển?

A. Đồng bằng sông Hồng.                  B. Tây Nguyên.

C. Đông Nam Bộ.                               D. Đồng bằng sông Cửu Long.

 

Câu 6. Ý nào sau đây không đúng với phần thượng châu thổ đồng bằng sông Cửu Long?

A. Phần lớn bề mặt có nhiều vùng trũng rộng lớn.

B. Bị ngập nước vào mùa mưa.

C. Thường xuyên chịu tác động của thủy triều và sóng biển.

D. Khu vực tương đối cao (2-4m so với mực nước biển).

 

Câu 7.  Ở nước ta, nơi có chế độ khí hậu với mùa hạ nóng ẩm, mùa đông lạnh khô, hai mùa chuyển tiếp xuân thu là :  

A. Khu vực phía nam vĩ tuyến 16ºB.  

B. Khu vực phía đông dãy Trường Sơn.  

C. Khu vực phía bắc vĩ tuyến 16ºB.  

D. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ.

 

Câu 8. Cơ sở nhiên liệu chủ yếu cho các nhà máy nhiệt điện ở miền Bắc nước ta hiện nay là

A. than bùn.               B. than đá.                C. dầu mỏ.                  D. khí tự nhiên.

 

Câu 9. Điều kiện thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản nước lợ, nước mặn là

A. Nước ta có nhiều sông suối, kênh rạch, các ô trũng ở đồng bằng.

B. Nhân dân có kinh nghiệm đánh bắt thủy sản.

C. Dọc bờ biển nước ta có nhiều đầm phá, bãi triều, các cánh rừng ngập mặn.

D. Ở một số vùng ven biển, môi trường bị suy thoái và nguồn lợi thủy sản suy giảm.

 

Câu 10. Giá trị nhập khẩu của nước ta tăng nhanh do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây?

A. Sự phát triển của sản xuất và nhu cầu tiêu dùng.

B. Nguồn lao động dồi dào, thiên nhiên ưu đãi.

C. Vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên thuận lợi.

D. Thị trường buôn bán mở rộng và đa dạng hóa.

 

Câu 11: Dựa vào Atlat Địa lý, giá trị sản xuất thủy sản trong tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản của tỉnh nào cao nhất:

A. Bạc Liêu                    B. Nghệ An                    C. Trà Vinh                          D. Khánh Hòa

 

Câu 12. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết lưu lượng nước trung bình của sông Hồng (trạm Hà Nội) lớn nhất vào tháng nào trong năm?

A. Tháng VI.            B. Tháng VII.             C. Tháng VIII.              D. Tháng IX.

 

Câu 13. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết Việt Nam có giá trị xuất khẩu hàng hóa trên 6 tỉ đô la Mĩ với quốc gia nào sau đây?

A. Hoa Kì.              B. Trung Quốc.            C. Ôxtrâylia.                D. Liên bang Nga.

 

Câu 14. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết trung tâm kinh tế nào sau đây ở Đồng bằng sông Hồng có quy mô từ trên 15 đến 100 nghìn tỉ đồng?

A. Nam Định.             B. Hải Dương.              C. Hà Nội.               D. Hải Phòng.

 

Câu 15. Giao thông đường biển nước ta ngày càng phát triển chủ yếu là do

A. thu hút nhiều khách du lịch quốc tế.                  B. ít chịu ảnh hưởng của thiên tai.

C. nâng cao chất lượng lao động.                         D. mở rộng buôn bán với các nước.

 

Câu 16. Về mùa đông, từ Đà Nẵng trở vào Nam loại gió nào sau đây chiếm ưu thế?

A. Gió mùa Đông Bắc.                              B. Gió phơn Tây Nam.

C. Tín phong bán cầu Bắc.                        D. Tín phong bán cầu Nam.

 

Câu 17. Ý nào sau đây đúng về hiện trạng tài nguyên rừng ở nước ta hiện nay?

A. Chất lượng rừng chưa thể phục hồi.

B. Diện tích rừng chiếm trên 70% lãnh thổ.

C. Diện tích rừng trồng lớn hơn rừng tự nhiên.

D. Rừng nghèo và rừng mới phục hồi chiếm tỉ lệ nhỏ.

 

Câu 18. Ý nào sau đây đúng về cơ cấu dân số phân theo thành thị và nông thôn ở nước ta hiện nay?

A. Tỉ lệ dân nông thôn tăng nhanh.

B. Tỉ lệ dân nông thôn và thành thị ít chênh lệch.

C. Tỉ lệ dân thành thị lớn hơn nông thôn.

D. Tỉ lệ dân thành thị tăng nhưng còn thấp.

 

Câu 19. Sản lượng lúa của nước ta tăng trong những năm gần đây chủ yếu là do

A. tăng diện tích lúa mùa.

B. đa dạng hóa nông nghiệp.

C. đẩy mạnh công nghiệp chế biến.

D. đẩy mạnh thâm canh tăng năng suất.

 

Câu 20. Đông Nam Bộ trở thành vùng có giá trị sản xuất công nghiệp lớn nhất nước ta là do

A. khai thác hiệu quả các thế mạnh vốn có.

B. dân số và nguồn lao động lớn nhất cả nước.

C. tiềm năng thủy điện lớn nhất cả nước.

D. giàu tài nguyên khoáng sản nhất cả nước.

 

Câu 21. Nhận định nào sau đây không đúng với đặc điểm chăn nuôi gia súc ở Trung du và miền núi Bắc Bộ hiện nay?

A. Đàn trâu lớn nhất cả nước.

B. Bò được nuôi nhiều hơn trâu.

C. Trâu, bò thịt được nuôi rộng rãi.

D. Bò sữa được nuôi tập trung ở Mộc Châu.

 

Câu 22. Cho bảng số liệu:

SỐ LƯỢT HÀNH KHÁCH VẬN CHUYỂN PHÂN THEO NGÀNH VẬN TẢI CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 – 2014

(Đơn vị: Triệu lượt người)

Năm

Đường sắt

Đường bộ

Đường thủy

Đường hàng không

2005

12,8

1173,4

156,9

6,5

2010

11,2

2132,3

157,5

14,2

2014

12,0

2863,5

156,9

24,4

(Nguồn: Niêm giám thống kê Việt Nam, 2015, nhà XB Thống kê, 2016)

Nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi số lượt hành khách vận chuyển phân theo ngành vận tải của nước ta giai đoạn 2005 - 2014?

A. Đường sắt tăng liên tục.               B. Đường bộ có xu hướng giảm.

C. Đường thủy giảm liên tục.            D. Đường hàng không tăng liên tục.

 

Câu 23. Ý nào sau đây không đúng với điều kiện phát triển công nghiệp ở Bắc Trung Bộ?

A. Hạn chế về điều kiện kĩ thuật, vốn.

B. Nguồn lao động dồi dào, tương đối rẻ.

C. Một số tài nguyên khoáng sản có trữ lượng lớn.

D. Hạn chế về nguồn nguyên liệu nông, lâm, thủy sản.

 

Câu 24. Khó khăn lớn nhất về tự nhiên đối với hoạt động khai thác thủy sản của nước ta là

A. hoạt động của gió mùa Tây Nam.                   B. hoạt động của Tín phong.

C. hoạt động của gió phơn Tây Nam.                  D. hoạt động của bão hàng năm.

 

Câu 25. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, các tỉnh thuộc Trung du và miền núi Bắc Bộ có mỏ đồng là

A. Thái Nguyên, Bắc Kạn, Phú Thọ.

B. Cao Bằng, Hòa Bình, Tuyên Quang.

C. Lai Châu, Lạng Sơn, Hà Giang.

D. Lào Cai, Sơn La, Bắc Giang.

 

Câu 26: Bạn hãy cho biết Việt Nam có bao nhiêu vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền Tài phán?

A. 5                    B.7                C. 9                          D. 11

 

Câu 27. Sự phân hóa thiên nhiên giữa vùng núi Đông Bắc với vùng núi Tây Bắc chủ yếu là do

A. tác động của Tín Phong với độ cao địa hình.

B. tác động của vĩ độ địa lí và hướng các dãy núi.

C. tác động của gió mùa với hướng của các dãy núi.

D. hoạt động của gió mùa mùa hạ và dải hội tụ nhiệt đới.

 

Câu 28. Ý nào sau đây không đúng về chất lượng nguồn lao động nước ta?

A. Công nhân kĩ thuật lành nghề còn thiếu nhiều.

B. Lực lượng lao động có trình độ cao còn ít.

C. Lao động đã qua đào tạo chiếm tỉ lệ cao.

D. Trình độ lao động đang được nâng cao.

 

Câu 29. Với vị trí tiếp giáp vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Đồng bằng sông Hồng được

A. cung cấp nguyên, nhiên liệu.

B. bổ sung nguồn lao động kĩ thuật cao.

C. bổ sung nguồn lợi thủy hải sản.

D. cung cấp nguồn lương thực.

 

Câu 30. Chăn nuôi lợn tập trung nhiều ở Đồng bằng sông Hồng chủ yếu là do vùng này có

A. cơ sở vật chất hiện đại.                 B. nguồn vốn đầu tư lớn.

C. cơ sở thức ăn dồi dào.                 D. lao động có trình độ cao.

 

Câu 31. Ý nào sau đây là thế mạnh tự nhiên để xây dựng các nhà máy thủy điện ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?

A. Các cao nguyên có mặt bằng rộng.

B. Sông lớn chảy trên địa hình dốc.

C. Lượng mưa phân bố đều trong năm.

D. Chế độ nước sông theo mùa.

 

Câu 32. Hoạt động du lịch có tiềm năng nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long là:

A. Mạo hiểm.            B. Nghỉ dưỡng.         

C. Sinh thái.               D. Văn hóa

 

Câu 33. Ngành nào sau đây đang góp phần làm thay đổi mạnh mẽ nhất cơ cấu kinh tế của Đông Nam Bộ?

A. Du lịch biển.                                B. Công nghiệp dầu khí.

C. Công nghiệp đóng tàu.                D. Công nghiệp chế biến thủy sản.

 

Câu 34. Nguyên nhân tự nhiên nào sau đây làm tăng độ chua và chua mặn trong đất ở Đồng bằng sông Cửu Long?

A. Mùa khô sâu sắc, kéo dài.

B. Địa hình cao dần ra biển.

C. Diện tích rừng ngập mặn tăng.

D. Đồng bằng mở rộng về phía tây nam.

 

Câu 35. Cho bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG THỦY SẢN NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 – 2014

(Đơn vị: Nghìn tấn)

Năm

2005

2009

2010

2014

Khai thác

1987,9

2280,5

2414,4

2920,4

Nuôi trồng

1478,9

2589,8

2728,3

3412,8

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, nhà xuất bản Thống kê, 2016)

Nhận xét nào sau đây là đúng:

A. Khai thác tăng, nuôi trồng giảm.

B. Nuôi trồng tăng, khai thác giảm.

C. Nuôi trồng tăng nhanh hơn khai thác.

D. Khai thác tăng nhanh hơn nuôi trồng.

 

Câu 36. Nhận định nào sau đây không đúng về ý nghĩa của việc phát triển đánh bắt hải sản xa bờ ở nước ta?

A. Khẳng định chủ quyền biển đảo.

B. Góp phần bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ.

C. Phòng tránh được thiên tai.

D. Bảo vệ nguồn lợi thủy sản ven bờ.

 

Câu 37. Cho biểu đồ:

Hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về nhiệt độ, lượng mưa ở Hà Nội?

A. Chế độ mưa có sự phân mùa.

B. Tháng XII có nhiệt độ dưới 150C.

C. Lượng mưa lớn nhất vào tháng VIII.

D. Nhiệt độ các tháng trong năm không đều.

 

Câu 38: Hệ đầm phá Tam Giang Cầu Hai thuộc địa phận các huyện, thị xã nào?

A. Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, Phú Vang, Phú Lộc.

B. Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc

C. Phú Vang, và Phú Lộc, Nam Đông, Quảng Điên

D. Phú Vang và Hương Thủy, Hương Thủy, A Lưới

 

Câu 39. Cho biểu đồ:

Nhận xét nào sau đây không đúng về sản lượng lúa nước ta giai đoạn 2005 - 2014?

A. Lúa hè thu tăng liên tục.

B. Sản lượng lúa các vụ không đồng đều.

C. Lúa đông xuân tăng liên tục.

D. Lúa mùa luôn có sản lượng cao nhất.

 

Câu 40. Cho bảng số liệu:

DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 – 2014

Năm

2005

2009

2011

2014

Diện tích (nghìn ha)

7329,2

7437,2

7655,4

7816,2

Sản lượng (nghìn tấn)

35832,9

38950,2

42398,5

44974,6

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, nhà xuất bản Thống kê, 2016)

Để thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích và sản lượng lúa nước ta giai đoạn 2005 - 2014, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. Biểu đồ kết hợp.                     B. Biểu đồ miền.

C. Biểu đồ đường.                      D. Biểu đồ cột.

----------------------------------------------------HẾT-----------------------------------------------

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Giới thiệu

Trang chia sẽ kiến thức là một nơi mà mọi người có thể tìm kiếm và chia sẽ kiến thức về mọi lĩnh vực. Từ khoa học đến nghệ thuật, từ kinh tế đến xã hội, trang chia sẽ kiến thức là một nguồn tài nguyên quý giá cho mọi người. Trong xã hội ngày nay, việc học hỏi và chia sẽ kiến thức là rất quan trọng....

Thăm dò ý kiến

Bạn có sẵn sàng mua module có nội dung hay từ trang web hay không

>
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi