Language focus Unit 5: Higher education Giáo dục đại học

Thứ hai - 15/01/2024 23:50
Mục lục
Phần trọng tâm kiến thức về cách đánh trọng âm với từ nhiều hơn ba âm tiết và câu điều kiện trong tiếng Anh . Bài viết cung cấp các từ vựng và cấu trúc cần lưu ý cũng như hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa.
Pronunciation: Listen and repeat
Pronunciation: Pratise reading these sentences

I. Từ vựng

 • to hate [heit]: ghét
 • to install  [in'stɔ:l] (v): lắp đặt
 • thief  [θi:f] (n): tên trộm
 • alarm  [ə'lɑ:m] (n): còi báo động, chuông báo động

II. Cấu trúc cần lưu ý 

 • to fail the exam: thi rớt ≠ to pass the exam: thi đậu
 • to be afraid of: +V- ing: sợ
 • to break into: đột nhập
 • Cách đánh trọng âm với các từ nhiều hơn 3 âm tiết: Xem hướng dẫn tại đây
 • Câu điều kiện:

Xem hướng dẫn câu điều kiện loại I

Xem hướng dẫn câu điều kiện loại II

Xem hướng dẫn câu điều kiện loại III

Xem hướng dẫn câu điều kiện loại hỗn hợp

III. Hướng dẫn giải bài tập

1. Pronunciation:

Listen and repeat:

 • Economics: kinh tế học
 • Philosophy: triết học
 • Sociology: xã hội học
 • Geography: địa lý
 • Psychology: tâm thần học
 • Engineering: Kỹ thuật
 • Mathematics: toán học
 • Archeology: khảo cổ học

Practise reading these sentences:

 • Socio-linguistics is his favourite subject at the university
 • English language proficiency requirements for undergraduate courses such as engineering and mathematics are considerable demanding.
 • Some geographical names in Australia are very difficult to remember.
 • The entrance examination to universites in Vietnam always takes place in July
 • Mathematics, Geography and Economics are his favourite subjects at Ha Noi National University.

2. Grammar:

Exercise 1: Complete the sentences, using conditional sentences type I. (Hoàn chỉnh câu, dùng câu điều kiện loại I.)

 • 1. If you fail the GCSE examination, you will not be allowed to take the entrance examination to the university.
 • 2. You won't be able to get into the examination room if you are ten minutes late or forget to bring your necccsary papers
 • 3. If you don't send the application form on time you will not be allowed to take the exam.
 • 4. If you don't have a reference letter you can’t get the application form.
 • 5. Unless you show your identity card you won’t be allowed to enter the exam room.

Exercise 2 : Express using the conditional sentence type II. (Diễn tả những tình huống này dùng câu điều kiện loại II.)

 • 1. She doesn't have a car. She doesn't go out in the evening.

If she had a car, she would go out in the evening.

 • 2. Sarah doesn't study hard. She hates school.

If she liked / loved school, she would study hard.

 • 3. I can’t do the test. It is too difficult.

 If the test weren’t too difficult, I could do it.

 •  4. Peter doesn’t read a lot. He can’t find the time.

If Peter found the time/ had more rime, he would read a lot     

 • 5. I can’t translate this. I don’t speak Korean.

If I could speak Korean, I would translate this.

 • 6. They don't travel far a lot. They are afraid of flying.

If they weren't afraid of flying, they would travel far a lot.

Exercise 3: Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets.

(Hoàn chỉnh các câu với dạng đúng của động  từ trong ngoặc.)

 • 1. If John had passed the GCSE examination, he……would have been……….(be) allowed to take the entrance examination to the university.
 • 2. If you had sent the application on time, they might……… have called ……. (call) you for an interview. I can’t understand why you didn’t
 • 3. If John…… had installed ……….(install) an alarm, the thieves wouldn’t have  broken into his house.
 • 4. I ……… would have made ………(make) a film with him if I had been a famous director, but I was not.
 • 5. If you had told me earlier, I……… would have given …….(give) it to you
 • 6. We would have sent you a Christmas card if we......... had had..........(have) your address.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Giới thiệu

Trang chia sẽ kiến thức là một nơi mà mọi người có thể tìm kiếm và chia sẽ kiến thức về mọi lĩnh vực. Từ khoa học đến nghệ thuật, từ kinh tế đến xã hội, trang chia sẽ kiến thức là một nguồn tài nguyên quý giá cho mọi người. Trong xã hội ngày nay, việc học hỏi và chia sẽ kiến thức là rất quan trọng....

Thăm dò ý kiến

Bạn có sẵn sàng mua module có nội dung hay từ trang web hay không

>
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi