Listening Unit 3: Ways of socialising Cách thức giao tiếp xã hội

Thứ hai - 15/01/2024 23:49
Mục lục
Phần listening hướng dẫn cách làm bài nghe với chủ đề cách thức giao tiếp trong xã hội. Bài viết cung cấp các từ vựng, cấu trúc cần lưu ý cũng như gợi ý giải bài tập phần listening trong sách giáo khoa.
Before you read: Listen and repeat.
Task 1: Bài hướng dẫn của Linda Cupple
Task 3: Bài hướng dẫn của Linda Cupple

I. Từ vựng

 • marvelous  ['mɑ:vələs]= wonderful, fantastic (adj): tuyệt vời
 • argument (n): sự tranh luận 
 •  regulation [,regju'lei∫n] (n): qui tắc, nội quy
 • apoplectic [,æpə'plektik] (adj): hối lỗi, ân hận
 • instrument  ['instrumənt] (n): nhạc cụ
 • reasonable  (adj) ['ri:znəbl] hợp lý
 • frighten (v):làm hỏang sợ
 • separate ['seprət] (adj): riêng biệt

II. Cấu trúc cần lưu ý

 • to argue with sb about sth: tranh luận
 • the shank of the evening: lúc sẩm tối
 • some pieces of advice: một vài lời khuyên
 • to work out: tính tóan cái gì; vạch ra
 • to be agreed upon: đạt tới một sự đồng ý

III. Hướng dẫn giải bài tập

1. Before you listen

Work with a partner. Study the pictures and answer the questions. (Làm việc với một bạn cùng học. Khảo sát các hình và trả lời các câu hỏi.)

 • 1. What are they doing? (Họ đang làm gì?)

They're talking on the phone. (Họ đang nói chuyện trên điện thoại

 • 2. What do you think each of them would say to greet each other? (Bạn nghĩ họ sẽ nói gì để chào nhau?)

They would say “Hello" to greet each other.(Họ sẽ nói “Hello” để chào nhau)

 • 3. What do you think they would talk about? (Bạn nghĩ họ sẽ nói về cái gì?)

I think they would talk aboul their usual jobs and things happening to them. (Tôi nghĩ họ sẽ nói về công việc hằng ngày và những điều xảy ra với nó)

 • 4. How Iong do you think it would take them to finish their call and why? (Bạn nghĩ họ sẽ nói chuyện trong bao lâu và tại sao?)

It would take them about five minutes to finish their calls because they are on the move in the street. (Họ sẽ nói chuyện trong khoảng năm phút vì họ đang di chuyển trên đường)

Listen and repeat:

 • Marvellous: Kỳ diệu
 • Arguments: tranh luận
 • Regulation: quy định
 • Absolute: tuyệt đối
 • Maximum: tối đa
 • Object: đối tượng
 • Installed: được cài đặt
 • Adult: người lớn
 • Startling: làm ngạc nhiên

2. While you listen

Tapescript: Dưới đây là nội dung bài nghe:

The Telephone - Potential Family Background

Hello, everyone. In today's talk I'm going to give you some pieces of advice on how to use the telephone in the most deceni way so as lo avoid unnecessary disagreements between you and members of your family.

The telephone, as you know, is a marvelous instrument, but it may cause arguments between you and your parenls-arguments that could be easily avoided if you would sit down, talk it over and agree to a few simple regulations.

The most obvious problem, of course, is what everyone considers a reasonable length of time for a call. The exact duration must be worked out with your parents, but ten minutes should be an absolute maximum. That’s certainly long enough to say almost anything in five different ways, and yet it isn’t so long that other members of the family will become apoplectic. Even when your parents are out, the length of your call should be limited, because they, or someone else, may he trying to reach your home for a very important reason.

Calling hours should be agreed upon. If your parents object to your leaving the dinner table to take calls, tell your friends to avoid calling at that hour, if someone does phone, ask him to call back, or offer to call him when dinner's over.

A serious calling problem is calling very late at night, or very early on weekend mornings. This particular mistake is made mostly by young people who consider 10 or 11 pm. when a lot of tired adults are happily sleeping, the shank of the evening.

So please tell your friends not lo call after ten o’clock. The shock of waking out of a sound sleep and the fright of that instant thought - “There’s an accident” - are enough to give your parents a heart attack. Weekend morning calls aren’t so startling but it's the one time your parents can sleep late.

If your mother and father, out of kindness, have installed a separate phone for you, remember that you're still a member of a family. So try to stick to your family’s regulations. That's all for my talk today. Thank you lor listening.

Task 1: Linda Cupple. a social worker, advises younạ people on how to use (he telephone in their family. Listen to her talk and decide whether the statements are true (T) or false (F).

 (Linda, một cán bộ xã hội, khuyên người trẻ cách dùng điện thoại ở gia đình. Lắng  nghe cuộc nói chuyện của cô và quyết định những câu nói đúng (T) hay sai (F)

1. The telephone often causes arguments between members of the family.

2. A reasonable length of time for a call is the main problem.

3. Ten minutes is a reasonable length of time for a call.

4. Young people should not receive a call at dinner time

5. Young people often call their friends at night.

 6. You can’t call your friends at any time even when you have a separate telephone

T

F

T

F

T

TTask 2: Listen to part of Ms Linda Cupple’s talk again and write the missing words.

(Nghe lại một phần của cuộc nói chuyện của bà Linda Cupple và viết những từ thiếu.)

Calling hours should be (1) …agreed……upon. If your parents object to your leaving the dinner table to take calls, tell your friends (2)……to avoid…….calling at that hour; if someone does phone, ask him to call back, or offer to call him when dinner’s over.

A serious calling problem is calling very late at night, or very early in the morning. This (3)…particular….. mistake is made mostly by young people who consider 10 or 11 p.m, when a lot of tired(4)….adults....are happily sleeping, the shank of the evening. So please tell your friends not to call after ten o’clock. The shock of (5)……waking……..out of a sound sleep and the fright of that instant thought - “There’s an accident” - are enough to give your parents a(6)…heart…… attack. Weekend morning calls aren’t so startling, but it’s the one time your parents can sleep late

If your mother and father, out of (7) …kindness…, have installed a separate phone for you. remember that you’re still a member of a family. So try (8)…to stick……to your family's regulations.

3. After you listen:

Listen again. Summarize Ms Linda Cupple’s talk, beginning with:

(Nghe lại. Tóm tắt bài nói chuyện của Bà Linda Clippie, bắt đầu với)

In this talk. Ms Linda Cupple gives us some pieces of advice on how to use the telephone in the family (Trong bài nói này, bà Linda Cupple sẽ cho chúng ta một vài lời khuyên về cách sử dụng điện thoại trong gia đình)

Gợi ý tóm tắt:

The first is to work out a reasonable length of time for a call after a discussion with our parents, usually ten minuies at most. And it’s the duration of time for receiving or making a call at the usual time. Next, it’s a great problem to make a call very late at night or early in the morning, particularly on weekends, because it’s the time your parents can sleep late. So even you have a separate phone, try to stick to the family's regulations

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Giới thiệu

Trang chia sẽ kiến thức là một nơi mà mọi người có thể tìm kiếm và chia sẽ kiến thức về mọi lĩnh vực. Từ khoa học đến nghệ thuật, từ kinh tế đến xã hội, trang chia sẽ kiến thức là một nguồn tài nguyên quý giá cho mọi người. Trong xã hội ngày nay, việc học hỏi và chia sẽ kiến thức là rất quan trọng....

Thăm dò ý kiến

Bạn có sẵn sàng mua module có nội dung hay từ trang web hay không

>
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi