Reading Unit 16 : The Association of Southeast Asian nations

Thứ hai - 15/01/2024 23:53
Mục lục
Bài viết hướng dẫn cách học và cách giải bài tập của phần Reading về chủ đề The Association of Southeast Asian nations (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á), một chủ điểm rất đáng quan tâm trong chương trình tiếng Anh 12. Hãy cùng điểm qua các từ vựng, cấu trúc cần nhớ và tham khảo gợi ý giải bài tập dưới đây.
While you read

Before you read (Trước khi bạn đọc)

Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

 • 1. What does ASEAN stand for? (ASEAN là viết tắt của chữ gì?)
  => It stands for Association of South East Asian Nations.
 • 2. When did Vietnam join association? (Việt Nam gia nhập hiệp hội này vào năm nào?)
  => Vietnam joined this association in 1995.

While you read (Trong khi bạn đọc)

Read the passage and do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và làm bài tập theo sau.)

Hướng dẫn dịch:

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á hay ASEAN được thành lập vào ngày 8 tháng Tám năm 1967 tại Bangkok, Thái Lan, gồm năm nước thành viên đầu tiên là Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan. Năm 1984, Brunei gia nhập ASEAN. Năm 1995, Việt Nam trở thành thành viên thứ bảy. Năm 1997, Lào và Myanmar gia nhập hiệp hội này và năm 1999 là Campuchia. Mục tiêu chính của hiệp hội là thúc đẩy sự phát triển kinh tế, tiến bộ xã hội và phát triển văn hóa; và thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực thông qua sự tôn trọng công lý và nguyên tắc pháp lý trong quan hệ giữa các quốc gia trong khu vực.

ASEAN có dân số 575.5 triệu người, chiếm khoảng 8.7% dân số thế giới. Tổng diện tích là 4 464 322 kilômét vuông. Đây là khu vực có nền văn hóa đa dạng, và ngoài tiếng mẹ đẻ người dân ở một số quốc gia như Philippines, Brunei, Malaysia và Singapore còn nói được tiếng Anh. Theo thống kê ghi nhận vào năm 2007, tổng sản lượng quốc dân (GDP) của các nước ASEAN gộp lại khoảng 1282 tỷ đôla Mỹ. Mức GDP chung này tăng trưởng với tốc độ trung bình khoảng 6% mỗi năm từ năm 2003 đến 2007. Nền kinh tế của các quốc gia thành viên đa dạng, dù sản phẩm chính của các quốc gia này đều là hàng điện tử, dầu lửa và gỗ. Các chính phủ của các quốc gia ASEAN đặc biệt chú trọng thương mại. Vào năm 2006, tổng mức giao dịch của toàn khối ASEAN là 1405 tỉ đôla Mỹ. Người ta ước tính trước năm 2020, một khu vực mậu dịch tự do sẽ được thành lập trong khu vực. Các nhà lãnh đạo ASEAN cũng đã thông qua Tầm nhìn ASEAN 2020, nhằm thúc đẩy hơn nữa hội nhập kinh tế trong khu vực. Được thông qua năm 1998, Chương trình hành động Hà Nội là chương trình đầu tiên trong một loạt chương trình hành động nhằm biến Tầm nhìn ASEAN thành hiện thực.

Ngày nay, hợp tác kinh tế giữa các nước ASEAN bao gồm nhiều lĩnh vực: thương mại, đầu tư, công nghiệp, dịch vụ, tài chính, nông nghiệp, phát triển nông thôn, lâm nghiệp, năng lượng, giao thông vận tải và truyền thông, khoa học và công nghệ, kinh doanh vừa và nhỏ, và ngành du lịch. ASEAN đã hoạt động tích cực để cải thiện tình hình kinh tế xã hội và giải quyết các vấn đề giữa các nước thành viên.

Task 1. The words in the box all appear in the passage. Fill in each blank with a suitable word. (Tất cả các từ trong khung đều xuất hiện ở đoạn văn. Điền vào mỗi chỗ trống với một từ thích hợp.)

 • 1. They are demanding equal rights and__justice__. (Họ đòi quyền bình đẳng và công lý.)
 • 2. __GDP__ is the total value of goods and services produced by a country in one year. (GDP là tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ được sản xuất bởi một quốc gia trong vòng 1 năm.)
 • 3.  Her interests are very__diverse__. (Sở thích của cô ấy rất đa dạng.)
 • 4. He talked about the__integration__of black children into the school system in the southern states of America. (Anh ấy nói về sự hòa nhập của những đứa trẻ da đen vào hệ thống trường học ở phía Nam nước Mĩ.)
 • 5. At present, Vietnam is trying its best to__ accelerate__the rate of economic growth. (Hiện tại, Việt Nam đang cố gắng hết sức để nâng cao tỉ lệ tăng trưởng kinh tế.)
 • 6. The road is bordered by shopping centres, restaurants and other commercial__enterprises__. (Con đường được bao quanh bởi các trung tâm mua sắm, nhà hàng và các xí nghiệp thương mại khác.)

Task 2. Decide whether the following statements are true (T) or false (F). (Xác định xem các phát biểu sau là đúng (T) hay sai (F).)

  T F
1. ASEAN was founded in 1967 in Bangkok, Thailand. (ASEAN được thành lập năm 1967 ở Bangkok, Thái Lan.)  
2. The ASEAN region has a total area of 4.5 million sq. kilometres, with a population of 575.5 billion. (Khu vực ASEAN có tổng cộng 4.5 triệu ki-lô-mét vuông, với dân số là 575.5 tỉ người.)  
3. It had a combined GDP of US$ 1282 billion, with a growth rate of around 6% per year from 2000 to 2004. (Nó có mức GDP tổng cộng là 1282 tỉ đôla Mĩ, với mức tăng trưởng khoảng 6% một năm từ năm 2000 đến năm 2004.)  
4. The objective of the ASEAN Vision 2020 is to create economic integration among the member countries. (Mục tiêu của Tầm nhìn ASEAN đến năm 2020 là tạo ra sự hội nhập kinh tế giữa các quốc gia thành viên.)  
5. The ASEAN Vision 2020 was adopted in 1998. (Tầm nhìn ASEAN đến năm 2020 được thông qua vào năm 1998.)  
6. ASEAN has actively contributed to improving the socio¬economic situations and solving the problems in the world. (ASEAN đóng góp tích cực vào việc cải thiện tình hình nền kinh tế xã hội và giải quyết các vấn đề trên thế giới.)  

Task 3. Answer the following questions. (Trả lời các câu hỏi sau.)

 • 1. Which countries founded ASEAN? (Những quốc gia nào thành lập nên ASEAN?)
  => Five original countries, namely Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand, founded ASEAN. (5 quốc gia đầu tiên, đó là In-đô-nê-xi-a, Malayxia, Phi-líp-pin, Singapo và Thái Lan, đã thành lập ASEAN.)
 • 2. What are the two main goals of the Association? (Hai mục tiêu chính của Hiệp hội là gì?)
  => The two main goals of the Association are to accelerate economic growth, social progress and cultural development and to promote peace and stability through respect for justice and the rule of law in the relationship among countries in the region. (2 mục tiêu chính của hiệp hội là thúc đẩy sự phát triển kinh tế, tiến bộ xã hội và phát triển văn hóa; và thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực thông qua sự tôn trọng công lý và nguyên tắc pháp lý trong quan hệ giữa các quốc gia trong khu vực.)
 • 3. What was the total trade value of ASEAN in 2006? (Tổng giá trị mậu dịch của toàn khối ASEAN năm 2006 là bao nhiêu?)
  => It was US$ 1405 billion. (Đó là 1405 tỉ đôla Mĩ.)
 • 4. When was the Hanoi Plan of Action adopted? (Chương trình Hành động Hà Nội được thông qua vào năm nào?)
  => It was adopted in 1998. (Nó được thông qua năm 1998.)
 • 5. What sectors does ASEAN economic cooperation include? (Khối ASEAN hợp tác kinh tế trong lĩnh vực nào?)
  => It includes many areas: trade, investment, industry, services, finance, agriculture, rural development, forestry, energy, transportation and communication, science and technology, small and medium enterprises, and tourism. (Nó bao gồm nhiều lĩnh vực: thương mại, đầu tư, công nghiệp, dịch vụ, tài chính, nông nghiệp, phát triển nông thôn, lâm nghiệp, năng lượng, giao thông vận tải và truyền thông, khoa học và công nghệ, kinh doanh vừa và nhỏ, và ngành du lịch.)

After you read (Sau khi bạn đọc)

Work in groups. Summarize the passage, based on the years: 1967, 1995, 1997, 1998, 1999, 2007, 2020. (Làm việc nhóm. Tóm tắt đoạn văn, dựa trên các năm: 1967, 1995, 1997, 1998, 1999, 2007, 2020.)

1.

 • In 1967, ASEAN was founded in Bangkok, Thailand by the live original countries.
 • In 1995, Vietnam became the seventh member of the Association.
 • Laos and Myanmar were admitted to ASEAN in 1997.
 • In 1999, Cambodia joined this Association.
 • In 1998, the Ha Noi Plan of Action was adopted, which aimed lo lead up to the realization of the ASEAN Vision.
 • According to the statistics  in 2007, ASEAN had a combined GDP of about US $ 1.282 billion.
 • By 2020 a free trade area will have been established in the recion of ASEAN.

2.

ASEAN was set up in 1967 in Bangkok, Thailand. Vietnam becomes its 7th member in 1995. Laos and Myanmar were admitted to this association in 1997, and Cambodia in 1999. In 2004, ASEAN had a combined gross domestic product of about US$ 737 billion, and it had a total trade of US$ 720 billion. The Governments of ASEAN have estimated that an ASEAN Free Trade Area (AFTA) would be established in the region by 2020. In 1998 the Hanoi Plan of Action was adopted, which aimed at leading up to the realization of the ASEAN Vision. Today, ASEAN economic cooperation includes many sectors, such as trade, investment, industry, rural development, forestry, energy, transportation and communication, science and technology, small and medium enterprises, and so on.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Giới thiệu

Trang chia sẽ kiến thức là một nơi mà mọi người có thể tìm kiếm và chia sẽ kiến thức về mọi lĩnh vực. Từ khoa học đến nghệ thuật, từ kinh tế đến xã hội, trang chia sẽ kiến thức là một nguồn tài nguyên quý giá cho mọi người. Trong xã hội ngày nay, việc học hỏi và chia sẽ kiến thức là rất quan trọng....

Thăm dò ý kiến

Bạn có sẵn sàng mua module có nội dung hay từ trang web hay không

>
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi