Trắc nghiệm hoá 12 chương 2: Cacbohidrat (P1)

Thứ ba - 16/01/2024 01:07
Mục lục
Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm hóa học 12 chương II: Cacbohidrat (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Đề thi trắc nghiệm có đáp án trực quan sau khi chọn kết quả: nếu sai thì kết quả chọn sẽ hiển thị màu đỏ kèm theo kết quả đúng màu xanh. Chúc bạn làm bài thi tốt..

Câu 1: Cho các hoá chất : $Cu(OH)_{2}$ (1); dung dịch  $AgNO_{3}/NH_{3}$ (2); $H_{2}/Ni,t^{\circ}$ (3); $H_{2}SO_{4}$ loãng, nóng (4). Mantozo có thể tác dụng với các hoá chất:

 • A. (1) và (2)
 • B. (1), (2), (3) và (4)
 • C. (3) và (4)
 • D. (1), (2) và (4)

Câu 2: Giả sử 1 tấn mía cây ép ra được 900k nước mía có nồng độ saccarozo là 14%. Hiệu suất của quá trình sản xuất saccarozo từ nước mía đạt 90%. Vậy lượng đường cát trắng thu được từ 1 tấn mía cây là

 • A. 113,4 kg
 • B. 810,0 kg
 • C. 126,0 kg
 • D. 213,4 kg

Câu 3: Thuỷ phân 1kg saccarozo thu được 

 • A. 1 kg fructozo và 1 kg glucozo
 • B. 180g glucozo và 180g fructozo
 • C. 526,3g glucozo và 526,3g fructozo
 • D. 425,5g glucozo và 425,5g fructozo

Câu 4: Lượng glucozo thu được khi thuỷ phân 1kg khoai chứa 20% tinh bột (hiệu suất đạt 81%) là

 • A. 162 g
 • B. 180 g
 • C. 81 g
 • D. 90 g

Câu 5: Saccarit nào sau đây không bị thuỷ phân?

 • A. glucozo
 • B. saccarozo
 • C. mantozo
 • D. tinh bột

Câu 6: X là sản phẩm sinh ra khi cho fructozo tác dụng với $H_{2}$. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp Y gồm : ancol metylic, glixerol và X thu được 5,6 lít khí $CO_{2}$(đktc). Cũng m gam Y trên cho tác dụng với Na dư thu được tối đa V lít khí $H_{2}$ (đktc). Giá trị của V là

 • A. 4,48
 • B. 2,80
 • C. 3,36
 • D. 5,60

Câu 7: Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng được với $Cu(OH)_{2}$ là

 • A. Glucozo, glixeron, mantozo, natri axetat
 • B. Glucozo, glixeron, manntozo, axit axetic
 • C. Glucozo, glixeron, andehit fomic, natriaxetat
 • D. Glucozo, glixeron, mantozo, ancol etylic

Câu 8: Đốt cháy hợp chất hữu cơ X bằng oxi thấy sản phẩm tạo thành gồm $CO_{2}$, $N_{2}$ và hơi $H_{2}O$. Hỏi X có thể là chất nào sau đây?

 • A. tinh bột
 • B. xenlulozo
 • C. chất béo
 • D. protein

Câu 9: Cho m gam  glucozo lên men thành etanol với hiệu suất 80%. Hấp thụ hoàn toàn khí $CO_{2}$ tạo ra dung dịch nước vôi trong dư thu được 20g kết tủa. Giá trị của m là

 • A. 11,25
 • B. 18,00
 • C. 22,50
 • D. 14,40

Câu 10: Cho sơ đồ: Tinh bột ---> glucozo ---> sobitol

Khối lượng sobitol thu được khi thuỷ phân 50 gam tinh bột có 2,8% tạp chất trơ là (biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn)

 • A. 54,6g
 • B. 56,2g
 • C. 54,0g
 • D. 51,3g

Câu 11: Đun nóng dung dịch chứa m gam glucozo với lượng dư $AgNO_{3}$/$NH_{3}$ đến khi phản ứng hoàn toàn được 10,8g Ag. Giá trị của m là?

 • A. 16,2g
 • B. 9g
 • C. 18g
 • D. 10,8g

Câu 12: Cho 48,6 gam xenlulozo phản ứng 30,6 gam anhidrit axetic có $H_{2}SO_{4}$ đặc, xúc tác thu được 17,28 gam xenlulozo triaxetat. Hiệu suất của phản ứng là

 • A. 60%
 • B. 40%
 • C. 10%
 • D. 20%

Câu 13: Saccarozo và glucozo đều có

 • A. Phản ứng với $AgNO_{3}$ trong dung dịch $NH_{3}$, đun nóng\
 • B. Phản ứng với dung dịch NaCl
 • C. Phản ứng với $Cu(OH)_{2}$ ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch màu xanh lam
 • D. Phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit

Câu 14: cCho 5kg glucozo (chứa 20% tạp chất) lên men. Biết rằng khối lượng ancol bị hao hụt là 10% và khối lượng riêng của ancol nguyên chất là 0,8 g/ml. Thể tích dung dịch ancol $40^{\circ}$ thu được là

 • A. 2,30 lít
 • B. 5,75 lít
 • C. 63,88 lít
 • D. 11,50 lít

Câu 15: Xenlulozo trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh, được điều chế từ xenlulozo và axit nitric. Thể tích axit nitric 63% có d = 1,52g/ml cần để sản xuất 594 g  Xenlulozo trinitrat nếu hiệu suất đạt 60% là 

 • A. 324,0 ml
 • B. 657,9 ml
 • C. 1520,0 ml
 • D. 219,3 ml

Câu 16: Chất nào là monosaccarit?

 • A. amylozo
 • B. glucozo
 • C. saccarozo
 • D. xenlulozo

Câu 17: Khẳng định nào sau đây không đúng?

 • A. Glucozo và fructozo là hai chất đồng phân của nhau
 • B. Glucozo và fructozo đều tác dụng với $Cu(OH)_{2}/NaOH$
 • C. Glucozo và fructozo đều tham gia phản ứng tráng bạc
 • D. Gructozo và fructozo đều làm mất màu nước brom

Câu 18: Thuỷ phân hoàn toàn tinh bột hoặc xenlulozo ta thu được sản phẩm là

 • A. fructozo
 • B. glucozo
 • C. saccarozo
 • D. axit gluconic

Câu 19: Phản ứng nào sau đây chứng minh trong công thức cấu tạo của glucozo có nhiều nhóm hidroxit (-OH)?

 • A. Cho glucozo tác dụng với Na thấy giải phóng khí hidro
 • B. Cho glucozo tác dụng với $Cu(OH)_{2}$ ở nhiệt độ thường
 • C. Cho glucozo tác dụng với dung dịch $AgNO_{3}/NH_{3}$
 • D. Cho glucozo tác dụng với dung dịch brom

Câu 20: Cacbohidrat X có đặc điểm :

- Bị phân huỷ trong môi trường axit

- Thuộc loại polisaccarit

- Phân tử gồm gốc glucozo

Cacbohidrat X là

 • A. Xenlulozo
 • B. Glucozo
 • C. Tinh bột
 • D. Saccarozo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Giới thiệu

Trang chia sẽ kiến thức là một nơi mà mọi người có thể tìm kiếm và chia sẽ kiến thức về mọi lĩnh vực. Từ khoa học đến nghệ thuật, từ kinh tế đến xã hội, trang chia sẽ kiến thức là một nguồn tài nguyên quý giá cho mọi người. Trong xã hội ngày nay, việc học hỏi và chia sẽ kiến thức là rất quan trọng....

Thăm dò ý kiến

Bạn có sẵn sàng mua module có nội dung hay từ trang web hay không

>
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi