Trắc nghiệm hoá 12 chương 4: Polime và vật liệu polime (P3)

Thứ ba - 16/01/2024 01:11
Mục lục
Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm hóa học 12 chương 4: Polime và vật liệu polime (P3). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Đề thi trắc nghiệm có đáp án trực quan sau khi chọn kết quả: nếu sai thì kết quả chọn sẽ hiển thị màu đỏ kèm theo kết quả đúng màu xanh. Chúc bạn làm bài thi tốt..

Câu 1: Phân tử nào sau đây chỉ chứa hai nguyên tố C và H?

 • A. Poli(vinyl clorua)    
 • B. Poliacrilonitrin    
 • C. Poli(vinyl axetat)    
 • D. Polietilen

Câu 2: Để giặt áo bằng len lông cừu cần dùng loại xà phòng có tính chất nào sau đây ?

 • A. Xà phòng có tính bazơ    
 • B. Xà phòng có tính axit
 • C. Xà phòng trung tính    
 • D. Loại nào cũng được

Câu 3: Sản phẩm hữu cơ của phản ứng nào sau đây không dùng để chế tạo tơ tổng hợp?

 • A. trùng hợp vinyl xianua
 • B. trùng ngưng axit e-aminocaproic
 • C. trùng hợp metyl metacrylat
 • D. trùng ngưng hexametylenđiamin với axit ađipic

Câu 4: Tiến hành phản ứng trùng hợp 5,2 gam stiren, sau phản ứng ta thêm 400 ml dung dịch nước brom 0,125M, khuấy đều cho phản ứng hoàn toàn thấy dư 0,04 mol $Br_{2}$. Khối lượng polime sinh ra là: 

 • A. 4,16 gam
 • B. 5,20 gam
 • C. 1,02 gam
 • D. 2,08 gam

Câu 5: Phản ứng nào sau đây mạch polime được giữ nguyên?

 • A. $PVA + NaOH \overset{t^{\circ}}{\rightarrow}$
 • B. $Xenlulozo + H_{2}O \overset{H^{+},t^{\circ}}{\rightarrow}$
 • C. $PS \overset{t^{\circ}}{\rightarrow}$
 • D. Nhựa Rezol $\overset{t^{\circ}}{\rightarrow}$

Câu 6: Dùng poli(vinylaxetat) có thể làm được vật liệu nào sau đây?

 • A. Chất dẻo    
 • B. Polime    
 • C. Tơ    
 • D. Cao su

Câu 7: Trong thế chiến thứ II người ta phải điều chế cao su buna từ tinh bột theo sơ đồ sau:

tinh bột --> glucozo --> ancol etylic --> buta-1,3-đien -->cao su buna.

Từ 10 tấn khoai chứa 80% tinh bột điều chế được bao nhiêu tấn cao su buna? (biết hiệu suất của cả quá trình là 60%)

 • A. 3,1 tấn
 • B. 2,0 tấn
 • C. 2,5 tấn
 • D. 1,6 tấn

Câu 8: Polime nào sau đây trong thành phần chứa nguyên tố nitơ ?

 • A. nilon-6,6    
 • B. polibutađien    
 • C. poli(vinyl doma)    
 • D. polietilen

Câu 9: Cho các loại tơ: bông, tơ capron, tơ xenlulozơ axetat, tơ tằm, tơ nitron, nilon-6,6. Số tơ tổng hợp là

 • A. 5.    
 • B. 2.    
 • C. 3.    
 • D. 4.

Câu 10: Cứ 2,62 gam cao su buna-S phản ứng hết với 1,6 gam brom trong $CCl_{4}$. Hỏi tỉ lệ số mắt xích butadien và stiren trong cao su buna-S là:

 • A. 2/3
 • B. 1/3
 • C. 1/2
 • D. 3/5

Câu 11: Sản phẩm trùng hợp của buta-1,3-đien với CH2=CH-CN có tên gọi thông thường:

 • A. Cao su    
 • B. Cao su buna
 • C. Cao su buna–N    
 • D. Cao su buna–S

Câu 12: Đem trùng hợp 10,8 gam buta-1,3-đien thu được sản phẩm gồm cao su buna va buta-1,3-đien dư. Lấy 1/2 sản phẩm tác dụng hoàn toàn với dung dịch $Br_{2}$ dư thấy 19,2 gam $Br_{2}$ phản ứng. Hiệu suất của phản ứng trùng hợp là

 • A. 40%
 • B. 80%
 • C. 60%
 • D. 75%

Câu 13: Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là

 • A. nilon-6,6  
 • B. poli(metyl metacrylat)
 • C. poli(vinyl clorua)    
 • D. polietilen

Câu 14: Khi trùng ngưng a gam axit aminoaxetic với hiệu suất 80%, ngoài aminoaxit dư người ta còn thu được m gam polime và 2,88 gam nước. Giá trị của m là:

 • A. 7,296
 • B. 11,400
 • C. 11,120
 • D. 9,120

Câu 15: Từ 180 lít acol etylic $40^{\circ}$ (khối lượng riêng của $C_{2}H_{5}OH$ nguyên chất là d=0,8g/ml$) điều chế được bao nhiêu kg cao su buna (hiệu suất quá trình là 75%)

 • A. 25,357kg
 • B. 18,783kg
 • C. 28,174kg
 • D. 18,087kg

Câu 16: Hai chất nào dưới đây tham gia phản ứng trùng ngưng với nhau tạo tơ nilon- 6,6

 • A. Axit ađipic và etylen glicol
 • B. Axit picric và hexametylenđiamin
 • C. Axit ađipic và hexametylenđiamin
 • D. Axit glutamic và hexaetylenđiamin

Câu 17: Khi nhựa PVC cháy sinh ra nhiều khí độc, trong đó có khí X. Biết khí X tác dụng với dung dịch AgNO3, thu được kết tủa trắng không tan trong HNO3. Công thức của khí X là

 • A. $C_{2}H_{4}$   
 • B. HCl    
 • C. $CO_{2}$  
 • D. $CH_{4}$

Câu 18: Trong số các polime:tơ tằm, sợi bông, len, tơ enang, tơ visco, nilon-6,6, tơ axetat, loại tơ có nguồn gốc xenlulozơ là

 • A. Tơ tằm, sợi bông,nilon-6,6    
 • B. Sợi bông, len, nilon-6,6    
 • C. Tơ visco, nilon-6,6, tơ axetat    
 • D. Sợi bông, tơ axetat, tơ visco

Câu 19:Quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nhỏ khác (thí dụ $H_{2}O$) được gọi là phản ứng

 • A. trùng ngưng    
 • B. trùng hợp    
 • C. xà phòng hóa    
 • D. thủy phân

Câu 20: Tơ nitron (olon) là sản phẩm trùng hợp của monome nào sau đây?

 • A. $CH_{2}=C(CH3)COOCH_{3}$    
 • B. $CH_{3}COOCH=CH_{2}$
 • C. $CH_{2}=CH-CN$    
 • D. $CH_{2}=CH-CH=CH_{2}$

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Giới thiệu

Trang chia sẽ kiến thức là một nơi mà mọi người có thể tìm kiếm và chia sẽ kiến thức về mọi lĩnh vực. Từ khoa học đến nghệ thuật, từ kinh tế đến xã hội, trang chia sẽ kiến thức là một nguồn tài nguyên quý giá cho mọi người. Trong xã hội ngày nay, việc học hỏi và chia sẽ kiến thức là rất quan trọng....

Thăm dò ý kiến

Bạn có sẵn sàng mua module có nội dung hay từ trang web hay không

>
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi