Trắc nghiệm hoá 12 chương 5: Đại cương về kim loại (P2)

Thứ ba - 16/01/2024 01:11
Mục lục
Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm hóa học 12 chương 5: Đại cương về kim loại (P2). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Đề thi trắc nghiệm có đáp án trực quan sau khi chọn kết quả: nếu sai thì kết quả chọn sẽ hiển thị màu đỏ kèm theo kết quả đúng màu xanh. Chúc bạn làm bài thi tốt..

Câu 1: So với nguyên tử phi kim cùng chu kì, nguyên tử kim loại

 • A. thường có bán kính nguyên tử nhỏ hơn.
 • B. thường có năng lượng ion hoá nhỏ hơn.
 • C. thường dễ nhận electron trong các phản ứng hoá học.
 • D. thường có số electron ở các phân lớp ngoài cùng nhiều hơn.

Câu 2: Ngâm một lá kẽm trong dung dịch có hoà tan 8,32 g $CdSO_{4}$. Phản ứng xong, khối lượng lá kẽm tăng 2,35%. Khối lượng lá Zn trước khi tham gia phản ứng là

 • A. 80,0 g
 • B. 130,0 g
 • C. 32,5 g
 • D. 18,8 g

Câu 3: Cho các chất sau $FeCO_{3}$, $Fe_{3}O_{4}$, FeS, $FeS_{2}$. Nếu hòa tan hoàn toàn cùng số mol mỗi chất trên vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư) thì số mol H2SO4 đã phản ứng lớn nhất ở phản ứng với

 • A. FeS2              
 • B. $Fe_{3}O_{4}$
 • C. $FeCO_{3}$  
 • D. FeS

Câu 4: Cho hỗn hợp Al, Fe vào dung dịch $HNO_{3}$ loãng, dư thu được 6,72 lít NO (là sản phẩm khử duy nhất của $N^{+5}$ ở đktc). Số mol axit đã phản ứng là

 • A. 0,3 mol              
 • B. 0,6 mol
 • C. 1,2 mol              
 • D. 2,4 mol

Câu 5: Hoà tan hết 7,3 g hỗn hợp Na, Al dạng bột cho vào nước chỉ thu được dung dịch nước lọc và 0,25 mol $H_{2}$. Số mol Na trong hỗn hợp là

 • A. 0,125 mol
 • B. 0,2 mol
 • C. 0,25 mol
 • D. 0,1 mol

Câu 6: Cho 21,6 gam một kim loại chưa biết hoá trị tác dụng hết với dung dịch $HNO_{3}$ thu được 6,72 lít khí $N_{2}O$ (đktc). Kim loại đó là:

 • A. Na
 • B. Zn
 • C. Mg
 • D. Al

Câu 7: Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất trong tất cả các kim loại ?

 • A. Vàng              
 • B. Bạc
 • C. Đồng              
 • D. Nhôm

Câu 8: Hoà tan 4,59 g Al bằng dung dịch $HNO_{3}$ thu được hỗn hợp khí NO và $N_{2}O$ có tỉ khối hơi so với hidro bằng 16,75. Thể tích NO và $N_{2}O$ thu được là:

 • A. 2,24 lít và 6,72 lít
 • B. 2,016 lít và 0,672 lít
 • C. 0,672 lít và 2,016 lít
 • D. 1,972 lít và 0,448 lít

Câu 9: Hòa tan m gam hỗn hợp T gồm $Fe_{x}O_{y}$, Fe và Cu bằng dung dịch chứa 1,8 mol HCl và 0,3 mol $HNO_{3}$, sau phản ứng thu được 5,824 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X chứa (m + 60,24) chất tan. Cho a gam Mg vào dung dịch X, kết thúc phản ứng thu được (m - 6,04) rắn và hỗn hợp Y gồm hai khí (trong đó có một khí hóa nâu trong không khí) có tỉ khối so với He bằng 4,7. Giá trị của a gần nhất với giá trị nào sau đây?

 • A. 21,0              
 • B. 23,0
 • C. 22,0              
 • D. 24,0

Câu 10: Những tính chất vật lí chung của kim loại (dẫn điện, dẫn nhiệt, dẻo, ánh kim) gây nên chủ yếu bởi

 • A. cấu tạo mạng tinh thể của kim loại.
 • B. khối lượng riêng của kim loại.
 • C. các electron độc thân trong tinh thể kim loại
 • D. các electron tự do trong tinh thể kim loại.

Câu 11: Kim loại nào sau đây dẻo nhất trong tất cả các kim loại ?

 • A. Vàng              
 • B. Bạc
 • C. Đồng              
 • D. Nhôm

Câu 12: Hoà tan hoàn toàn 7,8 gam hỗn hợp gồm Mg và Al vào dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch tăng lên 7,0 gam. Số mol axit HCl đã tham gia phản ứng trên là:

 • A. 0,8 mol
 • B. 0,08 mol
 • C. 0,04 mol
 • D. 0,4 mol

Câu 13: Cho hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch axit $H_{2}SO_{4}$ đặc, nóng đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y và một phần Fe không tan. Chất tan có trong dung dịch Y là

 • A. $MgSO_{4}$ và $FeSO_{4}$
 • B. $MgSO_{4}$
 • C. $MgSO_{4}$ và $Fe_{2}(SO_{4})_{3}$
 • D. $MgSO_{4}$, $Fe_{2}(SO_{4})_{3}$ và $FeSO_{4}$

Câu 14: Một mẫu Na được cấu tạo lên từ $1,204.10^{23}$ tế bào cơ sở của mạng tinh thể lập phương tâm khối, khối lượng mẫu Na đó là:

 • A. 4,6 g
 • B. 64,4 g
 • C. 36,8 g
 • D. 41,4 g

Câu 15: Hoà tan hết 7,44 g hỗn hợp Al và Mg trong thể tích vừa đủ là 500 ml dung dịch $HNO_{3}$ loãng thu được dung dịch A và 3,136 lít (đktc) hỗn hợp hai khí (tỉ lệ mol 1:1) có khối lượng 5,18 g, trong đó có một khí bị hoá nâu trong không khí. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Al và Mg trong hỗn hợp lần lượt là:

 • A. 18,2% và 81,8%
 • B. 35,5% và 64,5%
 • C. 72,58% và 27,42%
 • D. 96,3% và 3,7%

Câu 16: Hoà tan 19,2 g kim loại M trong $H_{2}SO_{4}$ đặc, nóng dư thu được $SO_{2}$. Cho khí này hấp thụ trong 1 lít dung dịch NaOH 0,7M. Sau phản ứng đem cô cạn dung dịch thu được 41,8 g chất rắn. M là

 • A. Ca
 • B. Fe
 • C. Cu
 • D. Mg

Câu 17: Hòa tan hoàn toàn 25,3 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al và Zn bằng dung dịch $HNO_{3}$. Sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch Y và 4,48 lít (đktc) khí Z (gồm 2 hợp chất khí không màu) có khối lượng 7,4 gam. Cô cạn dung dịch Y thu được 122,3 gam hỗn hợp muối. Số mol $HNO_{3}$ đã tham gia phản ứng gần nhất với giá trị nào sau đây?

 • A. 1,95 mol            
 • B. 1,81 mol
 • C. 1,91 mol             
 • D. 1,80 mol

Câu 18: Để loại bỏ kim loại Cu ra khỏi hỗn hợp bột gồm Ag và Cu, người ta ngâm hỗn hợp kim loại trên vào lượng dư dung dịch

 • A. $AgNO_{3}$              
 • B. $HNO_{3}$
 • C. $Cu(NO_{3})_{2}$              
 • D. $Fe(NO_{3})_{2}$

Câu 19: Cho m (g) kim loại Na vào 200ml dung dịch $Al_{2}(SO_{4})_{3}$ 1,71%. Sau khi phản ứng xong thu được 0,78g kết tủa. Giá trị của m là

 • A. 0,69 hoặc 1,61 
 • B. 6,90 hoặc 1,61
 • C. 0,69
 • D. 0,61

Câu 20: Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được sau khi cho hoàn toàn hết 34,5g Na trong 150g nước là

 • A. 27,90%
 • B. 32,79%
 • C. 28,27%
 • D. 32,52%

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Giới thiệu

Trang chia sẽ kiến thức là một nơi mà mọi người có thể tìm kiếm và chia sẽ kiến thức về mọi lĩnh vực. Từ khoa học đến nghệ thuật, từ kinh tế đến xã hội, trang chia sẽ kiến thức là một nguồn tài nguyên quý giá cho mọi người. Trong xã hội ngày nay, việc học hỏi và chia sẽ kiến thức là rất quan trọng....

Thăm dò ý kiến

Bạn có sẵn sàng mua module có nội dung hay từ trang web hay không

>
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi