Trắc nghiệm đại số và giải tích 12 Chương 2: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ và hàm số logarit (P3)

Thứ ba - 16/01/2024 00:00
Mục lục
Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm Chương 2: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ và hàm số logarit. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Đề thi trắc nghiệm có đáp án trực quan sau khi chọn kết quả: nếu sai thì kết quả chọn sẽ hiển thị màu đỏ kèm theo kết quả đúng màu xanh. Chúc bạn làm bài thi tốt..

Câu 1: Biết rằng log3y = (1/2)log3u + log3v + 1. Hãy biểu thị y theo u và v

 • A. y = 3√uv    
 • B. y = 3u2v    
 • C. y = 3 + √u + v    
 • D. y = (√uv)3

Câu 2: Tìm số k sao cho 2x = ekx với mọi số thực x

 • A. k = √2    
 • B. k = 2x   
 • C. k = log2e    
 • D. k = ln2

Câu 3: Độ pH của một chất được xác định bởi công thức pH = -log[H+] trong đó H+ là nồng độ ion hyđrô trong chất đó tính theo mol/lít (mol/L). Xác định nồng độ ion H+ của một chất biết rằng độ pH của nó là 8,06

 • A. $8,7.10^{-9} mol/L$    
 • B. $2,44.10^{-7} mol/L$
 • C. 2,7.4,4 mol/L    
 • D. $3,6.10^{-7}$ mol/L

Câu 4: log125 bằng

 • A. 5log3    
 • B. 3 - 3log2    
 • C. 100log1,25    
 • D. (log25)(log5)

Câu 5: Cho a, b, c là các số dương. Tính giá trị của biểu thức logab2.logbc2.logca2

 • A. 1/8    
 • B. 1   
 • C. 8   
 • D. 6

Câu 6: Cho m, n > 1 và lognx = 3logmx với mọi x > 0. Hãy biểu thị m theo n

 • A. m = n3    
 • B. m = 1/n3   
 • C. m = ∛n    
 • D. m = 1/∛n

Câu 7: Biết rằng 4a = 5, 5b = 6, 6c = 7, 7d = 8. Tính abcd

 • A. 1/2    
 • B. 3/2    
 • C. 2   
 • D. 2/3

 Câu 8: Biết $3 + 2log_{2}x = log_{2}y$ . Hãy biểu thị y theo x

 • A. y = 2x+3    
 • B. $y = 8x^{2}$    
 • C. $y = x^{2}+8$    
 • D. $y = 3x^{2}$

Câu 9: Nếu $x = (log_{8}2)log_{2}8$ thì $log_{3}x$ bằng:

 • A. -3    
 • B. -1/3   
 • C. 1/3    
 • D. 3

Câu 10: Độ pH của một chất được xác định bởi công thức pH = -log[H+] trong đó [H+] là nồng độ ion hyđrô trong chất đó tính theo mol/lít (mol/L). Xác định nồng độ ion H+ của một chất biết rằng độ pH của nó là 2,44

 • A. 1,1.108 mol/L    
 • C. 3,6.10-3 mol/L
 • B. 3,2.10-4 mol/L    
 • D. 3,7.10-3 mol/L

 

Câu 11: Biết $log(xy^{3}) = 1 và log(x^{2}y) = 1$. Tính giá trị của log(xy)

 • A. 3/5    
 • B. -1/2   
 • C. 1/2   
 • D. 1

Câu 12: Tính giá trị của biểu thức $log_{3}100 - log_{3}18 - log_{3}50$

 • A. -3    
 • B. -2    
 • C. 2    
 • D. 3

Câu 13: Tính giá trị của biểu thức $(log_{2}3)(log_{9}4)$

 • A. 2/3    
 • B. 1   
 • C. 3/2    
 • D. 4

Câu 14: 10log7 bằng:

 • A. 1   
 • B. log_{7}10   
 • C. 7   
 • D. log7

Câu 15: Cho $P = log_{3}(a^{2}b^{3})$ (a,b là các số dương). Khẳng định nào sau đây là đúng ?

 • A. $P = 6log_{3}a.log_{3}b$   
 • B. $P = 2log_{3}a + 3log_{3}b$
 • C. $P = (1/2)log_{3}a + (1/3)log_{3}b$    
 • D. $P = (log_{3}a)2.(log_{3}b)3$

Câu 16: Đặt $a = log_{2}7, b = log_{2}3$. Tính $log_{2}(56/9)$ theo a và b

 • A. P = 3 + a - 2b    
 • B. $P = 3 + a - b^{2}$   
 • C. P = 3a/2b    
 • D. $P=3a/b^{2}$

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Giới thiệu

Trang chia sẽ kiến thức là một nơi mà mọi người có thể tìm kiếm và chia sẽ kiến thức về mọi lĩnh vực. Từ khoa học đến nghệ thuật, từ kinh tế đến xã hội, trang chia sẽ kiến thức là một nguồn tài nguyên quý giá cho mọi người. Trong xã hội ngày nay, việc học hỏi và chia sẽ kiến thức là rất quan trọng....

Thăm dò ý kiến

Bạn có sẵn sàng mua module có nội dung hay từ trang web hay không

>
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi