Trắc nghiệm Hình học 12 chương 3: Phương pháp tọa độ trong không gian (p1)

Thứ ba - 16/01/2024 00:00
Mục lục
Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm chương 3: Phương pháp tọa độ trong không gian. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Đề thi trắc nghiệm có đáp án trực quan sau khi chọn kết quả: nếu sai thì kết quả chọn sẽ hiển thị màu đỏ kèm theo kết quả đúng màu xanh. Chúc bạn làm bài thi tốt..

Câu 1: Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(1;3;-2), B(1;1;2). Gọi (P) là mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB. Phương trình của mặt phẳng (P) là:

 • A. y - 2z - 2 = 0   
 • B. y - 2z - 7 = 0   
 • C. y - 2z + 3 = 0   
 • D. 2y + z - 4 = 0

Câu 2: Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P) đi qua điểm M(3;2;1) và cắt các tia Ox, Oy, Oz lần lượt tại các điểm A, B, C (khác O) sao cho tam giác ABC đều. Số mặt phẳng (P) thỏa mãn bài toán là:

 • A. 1   
 • B. 2   
 • C. 3   
 • D. 4

Câu 3: Trong không gian Oxyz, lập phương trình của mặt phẳng (P) đi qua ba điểm A(1;0;1), B(0;-1;-3), C(2;1;3)

 • A. x - y - 1 = 0   
 • B. x - y + 1 = 0   
 • C. x + z - 2 = 0    
 • D. x + y - 1 = 0

Câu 4: Trong không gian Oxyz, lập phương trình của mặt phẳng (P) đi qua điểm A(2;1;3), vuông góc với mặt phẳng (Q): x + y - 3z = 0 đồng thời (P) song song với trục Oz

 • A. x + y - 3 = 0    
 • B. x - y - 1 = 0    
 • C. 2x + y + 3z - 1 = 0    
 • D. x - y + 1 = 0

Câu 5: Trong không gian Oxyz, phương trình của mặt phẳng (P) đi qua điểm M(2;6;-3) và vuông góc với hai mặt phẳng (Oxy), (Oyz) là:

 • A. 2x - 4 = 0    
 • B. y - 6 = 0    
 • C. z + 3 = 0    
 • D. 2x - 6y - 3z - 49 = 0

Câu 6: Trong không gian Oxyz, lập phương trình của mặt phẳng (P) đi qua điểm B(2;1;3) đồng thời vuông góc với hai mặt phẳng (Q): x + y - 3z = 0, (R): 2x - y - z = 0

 • A. 4x + 5y + 3z + 22 = 0    
 • C. 2x + y + 3z - 22 = 0
 • B. 4x - 5y + 3z - 12 = 0   
 • D. 4x + 5y + 3z - 22 = 0

Câu 7: Trong không gian Oxyz, lập phương trình của mặt phẳng (P) đi qua hai điểm A(1;0;1), B(2;1;3), đồng thời vuông góc với mặt phẳng (Q): x + y - 3z = 0

 • A. x - y - 1 = 0   
 • B. x + y - 1 = 0   
 • C. x + z - 1 = 0    
 • D. x + y - 3z + 2 = 0

Câu 8: Trong không gian Oxyz, lập phương trình của mặt phẳng (P) đi qua điểm A(1;0;1) và chứa trục Ox

 • A. x - 1 = 0   
 • B. y = 0   
 • C. z - 1 = 0    
 • D. x + z - 1 = 0

Câu 9: Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P) có phương trình x + (m2 - 2m)y + (m - 1)z + m2 + m = 0 , trong đó m là tham số. Với những giá trị nào của m thì mặt phẳng (P) song song với trục Oy?

 • A. m=0   
 • B. m=2   
 • C. m=0 hoặc m=2   
 • D. m=1

Câu 10: Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P) có phương trình 2x - 3y + (2m - 4)z + m2 - m = 0 , trong đó m là tham số. Với những giá trị nào của m thì (P) song song với trục Oz?

 • A. m=2   
 • B. m=0    
 • C. m=1   
 • D. Không tồn tại m

Câu 11: Trong không gian Oxyz, cho hai mặt phẳng (P) và (Q) lần lượt có phương trình là x + my + (m + 3)z + 1 = 0; x - y + 2z = 0 , trong đó m là tham số. Với những giá trị nào của m thì mặt phẳng (P) vuông góc với mặt phẳng (Q)?

 • A. m=-1   
 • B. m=0   
 • C. m=-7   
 • D. Không tồn tại m

Câu 12: Trong không gian Oxyz, cho hai mặt phẳng (P) và (Q) lần lượt có phương trình là x - y + 2z = 0; 2x - 2y + (m2 + 3m)z + m2 - m = 0 , trong đó m là tham số. Với những giá trị nào của m thì hai mặt phẳng (P) và (Q) song song?

 • A. m=1   
 • B. m=-4   
 • C. m=1 hoặc m=-4   
 • D. m=0

Câu 13: Trong không gian Oxyz, cho ba mặt phẳng (P), (Q), (R) lần lượt có phương trình là (m2 + m)x - (m + 2)y + z = 0; x + y + z = 0; 2x + y - z = 0 và , trong đó m là tham số. Với những giá trị nào của m thì mặt phẳng (P) đồng thời vuông góc với cả hai mặt phẳng (Q) và (R)?

 • A. m=1    
 • C. m= -3/2
 • B. m=-1   
 • D. m= -3/2 hoặc m=-1

Câu 14: Trong không gian Oxyz, cho hai mặt phẳng -mx + 3y + 2z + m - 6 = 0 và -2x + (5m + 1)y + (m + 3)z - 10 = 0. Hai mặt phẳng này cắt nhau khi và chỉ khi:

 • A. m ≠ -4   
 • B. m ≠ -6/5   
 • C. m ≠ 1   
 • D. Mọi m

Câu 15: Trong không gian Oxyz, hai mặt phẳng 3x + 2y - mz + 2m - 7 = 0 và (5m + 1)x + (m + 3)y - 2z - 10 = 0. Trùng nhau khi và chỉ khi:

 • A. m = -4    
 • C. m = 1
 • B. m = -6/5    
 • D. Không có giá trị nào của m thỏa mãn

Câu 16: Trong không gian Oxyz, tập hợp các điểm M cách đều hai mặt phẳng tọa độ (Oxy) và (Oxz) là hai mặt phẳng có phương trình:

 • A. y+z=0 và y-z=0   
 • C. x+z=0 và x-z=0
 • B. x+y=0 và x-y=0   
 • D. y+2z=0 và y-2z=0

Câu 17: Trong không gian Oxyz, tập hợp các điểm cách đều hai mặt phẳng (P): x + 3y - 4z + 1 = 0 và (Q): x + 3y - 4z + 7 = 0 là :

 • A. x + 3y - 4z + 8 = 0    
 • C. x + 3y - 4z + 4 = 0
 • B. x + 3y - 4z + 6 = 0   
 • D. x + 3y - 4z - 6 = 0

Câu 18: Trong không gian Oxyz, tập hợp các điểm M cách đều hai mặt phẳng (P): 2x + 3y + z - 1 = 0 và (Q): 3x + y + 2z - 3 = 0 là hai mặt phẳng có phương trình là :

 • A. x - 2y + z - 2 = 0 và 5x + 4y + 4z - 4 = 0
 • B. x - 2y + z - 2 = 0 và 5x + 4y + 3z - 4 = 0
 • C. x - 3y + z - 2 = 0 và 5x + 4y + 3z - 4 = 0
 • D. x + 2y + z - 2 = 0 và 5x + 4y + 3z - 4 = 0

Câu 19: Trong không gian Oxyz, cho điểm A(1 ;-2 ;3) và mặt phẳng (P) có phương trình x + 2y - 2z + m = 0 . Tìm các giá trị của m, biết rằng khoảng cách từ A đến mặt phẳng (P) bằng 1

 • A. m=12   
 • C. m=18 hoặc m=0
 • B. m=18   
 • D. m=12 hoặc m=6

Câu 20: Trong không gian Oxyz, cho hai mặt phẳng : (P): x - 2y - 2z + 1 = 0, (Q): 2x - 4y - 4z + m = 0. Tìm các giá trị của m biết rằng khoảng cách giữa hai mặt phẳng (P) và (Q) bằng 1

 • A. m=8   
 • C. m=8 hoặc m=-4
 • B. m=38   
 • D. m=38 hoặc m=-34

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Giới thiệu

Trang chia sẽ kiến thức là một nơi mà mọi người có thể tìm kiếm và chia sẽ kiến thức về mọi lĩnh vực. Từ khoa học đến nghệ thuật, từ kinh tế đến xã hội, trang chia sẽ kiến thức là một nguồn tài nguyên quý giá cho mọi người. Trong xã hội ngày nay, việc học hỏi và chia sẽ kiến thức là rất quan trọng....

Thăm dò ý kiến

Bạn có sẵn sàng mua module có nội dung hay từ trang web hay không

>
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi